Prace konserwatorsko-restauratorskie elektrycznego zespołu trakcyjnego EW51-36 zakończone

 

W Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim zakończyły się prace konserwatorsko-restauratorskie jedynego zachowanego w Polsce przedwojennego elektrycznego zespołu trakcyjnego E-91 (powojenne oznaczenie EW51-36).

 

W ramach prac zostały wykonane następujące czynności:

 

- czyszczenie powierzchni, w tym śrutowanie, prace spawalniczo-naprawcze pudeł wagonowych wraz z uzupełnieniem uchwytów, progów i lusterek,

  

- wykonanie i wstawienie nowych skrzydeł drzwi,

 

- wstawienie szyb w otwory okienne,

 

- odbudowa reflektorów,

 

- odnowienie malatury pudła wraz z odtworzeniem pierwotnego malowania i opisów zewnętrznych (z lat 30-ych),

 

- konserwacja pantografów.

 

 

Jednostka  EW 51-36 została przetransportowana do ZNTK w Mińsku Mazowieckim na zlecenie Stacji Muzeum, a prace remontowe były przeprowadzone w okresie wrzesień-grudzień 2018 roku zgodnie z posiadaną przez Stację Muzeum dokumentacją techniczną oraz pod nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

 

Prace konserwatorsko-restauratorskie elektrycznego zespołu trakcyjnego EW51-36 zostały zrealizowane w ramach projektu pn. Stacja Muzeum - Renowacja i konserwacja taboru kolejowego i sfinansowane z dotacji celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.