Wystawa pt. "Podróże z Jerzym Szeligą" - 19.12.2018-20.03.2019

Pan Jerzy Szeliga jest legendą polskiej fotografii kolejowej. Trudno sobie wyobrazić historię kolei II połowy XX w. w Polsce bez Jego fotografii. Jako pracownik Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, a potem fotograf Muzeum Kolejnictwa w Warszawie utrwalił w obiektywie ówczesny tabor kolejowy, oparty na trakcji parowej, lokomotywownie i warsztaty naprawy pojazdów szynowych, dworce kolejowe oraz infrastrukturę kolejową, po której dziś nie ma już śladu. Jego zdjęcia trafiały na okładki prasy branżowej, w czasach, kiedy tylko nieliczni posiadali pozwolenia na fotografowanie kolei.

 

Wystawa jest wyrazem wdzięczności i swoistym podziękowaniem za wieloletnią współpracę.

 

Jest to pierwsza wystawa urządzona w nowej przestrzeni wystawienniczej pt. "Galeria Wagon".

Fot. Marcin Brzomiński


Do pobrania: