Wydawnictwa własne

  • Książka Czyżewscy, Harbin i Kolej Wschodniochińska” Dominika Leszczyńska, Czyżewscy, Harbin i Kolej Wschodniochińska, Warszawa 2019

Chińskie miasto Harbin nie wydawało mi się nigdy miejscem egzotycznym. Przez lata słyszałem o dawnym, przedwojennym życiu grona moich dziadków i pradziadków w różnych stronach – lasach wschodniej Polski i Śląska, na Kujawach, w Wielkopolsce czy w Chinach. Mimo odmienności miejsc, wszystko to razem było jakoś do siebie podobne, głównie poprzez oddalenie od naszych czasów i współczesnego życia – piękne, zamierzchłe lata w odcieniu sepii.Wśród pamiątek po mojej zmarłej babce, Eleonorze z Czyżewskich Tadeuszowej Sławińskiej, zostało spore pudło z albumami, zdjęciami, listami. Wiele z nich znałem, oglądałem od wczesnego dzieciństwa, rozpoznawałem niektóre osoby i miejsca. Wydawało mi się, że wszystko wiem. Stare listy nie powiedzą już nic więcej.

Książka do nabycia w Stacji Muzeum. 

 
  • „Zabytkowy Tabor w zbiorach Stacji Muzeum w Warszawie"  

Ilustrowany przewodnik po zabytkowym taborze Stacji Muzeum. W publikacji poznamy wszystkie jednostki znajdujące się na terenie Stacji Muzeum w Warszawie.

Projekt dofinansowany w 2018 r. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 
  • Koleje polowe na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej Funkcja, znaczenie i późniejsze wykorzystanie

          Materiały z konferencji Piaseczno–Nieporęt–Sochaczew 2019. 

 

          Publikacja wydana w ramach zadania „Konferencja-szkolenie pn. »Koleje polowe na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej –                   funkcja,  znaczenie i późniejsze wykorzystanie«” dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w programie                    „E.4.1. Kultura promuje partnerstwa” 

 

          Plik z wydawnictwem do pobrania znajduje się TUTAJ.

 

  • „Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski oraz
    20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego”

 

Wydawnictwo pokonferencyjne stanowi zbiór wystąpień prezentowanych podczas konferencji pod tym samym tytułem, zorganizowanej w dniu 6 listopada 2017 r. w Sali Lustrzanej Stacji Muzeum.

 

Plik z wydawnictwem do pobrania znajduje się TUTAJ.

 

Konferencja i publikacja zostały zrealizowane w ramach dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2017 r. projektu pt. „Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego".

 

  • „Dzieje Muzeum Kolejnictwa / Stacji Muzeum w latach 1927-2018”

 

Publikacja opracowana na konferencję pt. „Promocja historii kolejnictwa”, która odbyła się w dniach 
3-4 grudnia 2018 r.

 

Oba działania dofinansowane w 2018 r. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt 
pt. „Promocja historii kolejnictwa”.

 

Plik z wydawnictwem do pobrania znajduje się TUTAJ.

 

 

  • Znaczenie miejsc przyrodniczo cennych oraz edukacji ekologicznej w turystyce"

 

Wydawnictwo pokonferencyjne stanowi zbiór wystąpień prezentowanych podczas konferencji pod tym samym tytułem, zorganizowanej w dniu 19 października 2016 r. w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.

 

Plik z wydawnictwem do pobrania znajduje się TUTAJ.

 

Organizacja konferencji „Znaczenie miejsc przyrodniczo cennych oraz edukacji ekologicznej w turystyce” została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10 735,00 zł.