Wydawnictwa własne

  • „Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski oraz
    20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego”

 

Wydawnictwo pokonferencyjne stanowi zbiór wystąpień prezentowanych podczas konferencji pod tym samym tytułem, zorganizowanej w dniu 6 listopada 2017 r. w Sali Lustrzanej Stacji Muzeum.

 

Plik z wydawnictwem do pobrania znajduje się TUTAJ.

 

Konferencja i publikacja zostały zrealizowane w ramach dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2017 r. projektu pt. „Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego".

 

  • „Dzieje Muzeum Kolejnictwa / Stacji Muzeum w latach 1927-2018”

 

Publikacja opracowana na konferencję pt. „Promocja historii kolejnictwa”, która odbyła się w dniach 
3-4 grudnia 2018 r.

 

Oba działania dofinansowane w 2018 r. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt 
pt. „Promocja historii kolejnictwa”.

 

Plik z wydawnictwem do pobrania znajduje się TUTAJ.

 

 

  • Znaczenie miejsc przyrodniczo cennych oraz edukacji ekologicznej w turystyce"

 

Wydawnictwo pokonferencyjne stanowi zbiór wystąpień prezentowanych podczas konferencji pod tym samym tytułem, zorganizowanej w dniu 19 października 2016 r. w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.

 

Plik z wydawnictwem do pobrania znajduje się TUTAJ.

 

Organizacja konferencji „Znaczenie miejsc przyrodniczo cennych oraz edukacji ekologicznej w turystyce” została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10 735,00 zł.