Otwarcie wnętrz wagonów: towarowego, artyleryjskiego, pługu oraz bagażowo-pocztowego

18 sierpnia --> tego dnia zostaną otwarte dla zwiedzających 4  wagony.


Między innymi przedstawiony poniżej wagon towarowy, a także: pług, bagażowo-pocztowy i pasażerski typu BCi-29 (dawna Izba Pamięci Szczęśliwice).

 

Ze względu na czasową niedostępność części skansenu lokomotyw, tego dnia ze zwiedzania wyłączony będzie wagon motorowy SN52-38.


Zapraszamy!

 

Wagony będą udostępniane do zwiedzania także w następujacych terminach: 15 września i 20 października 2019.