Otwarcie wnętrz wagonów: salonowego, artyleryjskiego, bagażowo-pocztowego, towarowego i pasażerskiego

16 czerwca --> tego dnia zostanie otwartych dla zwiedzających aż 5 wagonów! 


Miedzy innymi, przedstawiony poniżej wagon artyleryjski, a także wagony:bagażowo-pocztowy, salonowy serii Ashx 01, pasażerski typu BCi-29 (dawna Izba Pamięci Szczęśliwice) i dwuosiowy wagon kryty specjalny budowy włoskiej.

 

Ze względu na czasową niedostępność części skansenu lokomotyw, tego dnia ze zwiedzania wyłączony będzie wagon motorowy SN52-38.


Zapraszamy!

 

Wagony będą udostępniane do zwiedzania w następujacych terminach: 16 czerwca, 21 lipca, 18 sierpnia, 15 września i 20 października 2019.