Nowości w zbiorach Biblioteki

Aktualizacja: listopad 2019 r.

 

Balińska-Cieżki D., Kolejowe budownictwo mieszkaniowe na Śląsku i w Wielkopolsce, Łódź : Księży Młyn, 2018 r.

 

Beaker-Kline Ch., Sieroce pociągi, Warszawa : Czarna Owca, 2016 r,. [powieść].

 

Bonarowski E. „Ostromir”, Burza nad Dworcem Gdańskiem : w bój bez broni, Warszawa : Wyd. Mierki, 2014 r.

 

Burzykowski R., Koleje wąskotorowe na Pomorzu Zachodnim, Rybnik : Eurosprinter, 2019 r.

 

Description des Installations et des appareils en usage aux chemis de fer de l’etet roumain pour…, Bucarest, 1907 r.

 

Dominas P., Przerwa T., Od kolei na Dolnym Śląski po Koleje Dolnośląskie, Łódź : Księży Młyn, 2017 r.

 

Drezyny pancerne,  Warszawa : Edipresse Polska, 2019 r.

 

Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa reprezentowanych. Rok 1909, cz. LXXVII.

 

Eisenbahnatlas Griechenland, Köln, 2018 r.

 

Engelhardt J., Sektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej : etapy tworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, Kraków : Wyd, Edu-Libri, 2018 r.

 

Faerovik T., Orient Express : świat z okien najsłynniejszego pociągu, Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2018 r.

 

Fiedosiejer S., Żeleznodorożnyj mundir Impierii, Sankt-Pietierburg : Atłant,  2014 r.

 

Giętkowski M., Artyleria kolejowa, Bydgoszcz : Muzeum Wojsk Lądowych, [2018].

 

Górniak J., Kolej w Jaworzynie : słowem i fotografią, Rybnik : Wyd. Eurosprinter, 2019 r.

 

Janiak M., Grochowiak R., Tramwaje w Szczecinie 1879-1945, Poznań : Kolpress, 2019 r.

 

Jerczyński M., Koleją przez Łódź : łódzkie stacje kolejowe, Łódź : Księży Młyn, 2018 r.

 

Korbal J., Rogala C., Wojskowe transporty kolejowe, Warszawa : Edipresse Polska, 2019 r.

 

Kowalczyk K. W., Pasażerski transport kolejowy na obszarach aglomeracyjnych w Polsce, Lublin : Wyd. UMCS, 2019 r.

 

Lewandowski M., Silniki spalinowe pojazdów szynowych, Warszawa : Wyd. Komunikacji i Łączności, 2018 r.

 

Michejda A., Skarb getta, Warszawa : Oficyna 4eM, 2019 r.

 

Małkowska-Bieniek E., Wspólnicy i rywale : koleje życia Kronenbergów i Blochów, Warszawa : Wyd. CM, 2019 r.

 

Nachtrrag zum Stationsverzeichnis der Eisenbahnen Europas. 52 Auflage, Berlin, 1940 r.

 

Nastolnyj żeleznodorożnyj sprawocznik po pieriewozkam passażyrow, bagaża i gruzow, Moskwa, 1913 r.

 

Oziewicz T., O wiadukcie kolejowym który chciał zostać mostem, Warszawa : Wyd. Dwie Siostry, 2014 r.

 

Pilarczyk M., Tomczak J., Funkcjonowanie bocznic kolejowych, Myślibórz : SzkolTrans, 2018 r.

 

Pitt J., USA by Rail plus Canada’s main routers : the Bradt Travel Guide, edit. 9, Bradt (UK).

 

Postcards of America : Nebraska’s cowboy rail line. 15 historic postkards, Charleston : Arkadia Publishing.

 

Religa J., Szlakiem Nadwiślańskiej Kolejki, Opole Lubelskie : Wyd. Lipiec, 2011 r.

 

Sistiematiczeskj ukazatiel woprosow, razsmotrnnych tiechniczeskimi sowieszczatielnymi sjezdami inżenierow służy podwiżnago sostwa i tiagi russkich żeleznych dorog 1879-1898 gg., S. Petersburg, 1900 r.

 

Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie 1918-1928, Warszawa : nakładem Warszawskiej Dyrekcji Kolei Państwowych, 1928 r.

 

Technika Parowozowa nr. 8, R. XII, 1938 r.    

 

Terczyński P., Ćwikła M., Lokomotywy spalinowe serii SP45, SU46, SP47, Poznań : Kolpress, 2019 r.

 

Theroux P., Jechałem żelaznym kogutem : pociągiem przez Chiny [Orient Express], Wołowiec : Wyd. Czarne, 2015 r.

 

Theroux P., Stary Ekspres Patagoński : pociągiem przez Ameryki, [Orient Expres], Wołowiec : Wyd. Czarne, 2012 r.

 

Tilden F., Interpretcja dziedzictwa, Poznań : Centrum Turystyki Kulturowej, 2019 r.

 

Trammer K., Ostre cięcie : jak niszczono polską kolej, Warszawa : Krytyka Polityczna, 2019 r.

 

Wulfow A., Istorija żeleznych dorog Rossijskoj Impierii, Moskwa : Ripoł Kłassik, 2018 r.

 

XX-lecie komunikacji w Polsce odrodzonej 1918-1939 : morze, lotnictwo, kolej…[reprint], Łódź : Księży Młyn, 2012 r.

 

Zaloga S. J., Działa kolejowe II Wojny Światowej, Oświęcim : Wyd. Napoleon V, 2016 r.

 

Zarzycki P., 1 Batalion Mostów Kolejowych, Pruszków : Ajaks, 2005 r.

 

Zawistowski A., Stacja Plac Dzierżyńskiego czyli Metro, którego Warszawa nie zobaczyła : budowa warszawskiej kolei podziemnej w latach 50. XX w., Warszawa : Wyd. Trzecia Strona, 2019 r.

 

Zieliński J., Stacje kolejowe : Europa i Królestwo Polskie 1830-1915, Łodź : Księży Młyn, 2019 r. 

 

Zieliński J., Stacje kolejowe : Warszawa 1854-1915, Łódź : Księży Młyn, 2019 r.

 

Aktualizacja:  marzec 2019 r.

 

 

Anschauungsübuch Sprachunterricht Deutsch-Polnisch. Ostbahn-Ausbesserungswerk. Neu-Sandez 1943.

 

Bart A., Pociąg do podróży, Warszawa 1999.

 

Bebenow F., Strzyżewski P., Żuławska Kolej Dojazdowa, Toruń 2018.

 

Bieńczyk M., Katastrofy i wypadki : w czasach romantyków / [oprac.] Marek Bieńczyk. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2017.

 

Bittner J. i in., Maly Atlas Lokomotiv 2019, Praha 2018.

 

Ćwikła M., Koleje lokalne Zachodniej Małopolski, cz. I Kalwaria Lanckorona – Bielsko Biała, Rybnik 2018.

 

Dampfbahn-Route Sachsen, Zittau 2019.

 

Dampfbahn-Route Sachsen. Routenkarte, Zittau 2018.

 

Die Neue Zittauer Schmalspurbahn.Eine Zeitreise durch drei Bahnepochen (CD – film), reżyseria Christian Gorzel, Zittau 2012.

 

Garbacik R., Garbacik K., Ty43 (BR 42, Ty3). Lokomotywa wojenna : opowieść o cięższym „Kriegsloku” w służbie PKP, Rybnik 2018.

 

Guttmejer K. (red.), Zabytkowa infrastruktura kolejowa Polski i Niemiec. Dialog konserwatorski Warszawa – Berlin, Warszawa 2018.

 

Kapis M., Keller D. (red.), Węgiel, polityka, stal, ludzie… Studia z dziejów kolei na Śląsku, Zeszyty Rybnickie 25, Rybnik 2018.

 

Koleją po Dolnym Śląsku : 5 tras kolejowo-pieszych, Wrocław 2018.

 

Kryszyna M., Koleje miejskie i regionalne w Polsce, Łódź 2018.

 

Kursbuch 2019. Bahnnostalgie. Deutschland Ost, Freiburg 2019.

 

Langerová H. (red.), Wycieczki z Pragi do serca Czech, Praga [2019]

 

Leszczyńska D., Czyżewscy, Harbin i Kolej Wschodniochińska, Stacja Muzeum, Warszawa 2019.

 

Oravská Lesna Železnica. Orawska Kolej Leśna, [2018]

 

Parnicki T., Trzy minuty po trzeciej : powieść egzotyczno-sensacyjna, Warszawa 2015.

 

Pochwała z Bejrutu : duma polskich inżynierów (CD-film- 45 min.), reżyseria: Michał Bis.

 

Polacy w Mandżurii (1897-1949), Warszawa 2015 (katalog wystawy).

 

Przybyszewski M., Elektryczne zespoły trakcyjne : budowa działanie, zasady utrzymania i obsługi, Warszawa 2017.

 

Saksoński szlak parowozów, Zittau 2019.

 

Terczyński P., Atlas lokomotyw elektrycznych, Poznań 2017.

 

Terczyński P., Atlas lokomotyw elektrycznych, Poznań 2017.

 

Tomasik W., Romantycy i technika, t. 1-2, [oprac.] Wojciech Tomasik. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017.

 

Żytawska kolejka wąskotorowa – Informacja 2019, Zittau 2019.

 

Czasopisma (numery archiwalne z lat 1970-2000)

 

Sygnały: Tygodnik Kolejarza

 

Nowe Sygnały

 

Todays Railways

 

Eisenbahn Kurier

 

Moderne Eisenbahn

 

LOKI-das Schweizer

 

Eisenbahn Zeitschrift

 

Modelleisenbahner

 

Lok Magazine

 

Lok Report

 

Steam Railway

 

Draha

 

 

Aktualizacja: listopad 2018

 

 

Anhang zu dem Tarif die Beförderung von Gütern auf den Linien der Jugoslawischen Staatsbahnen, Beograd 1940.

 

Bryła Stefan, Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. T.1: Roboty ziemne, drogi i ulice – koleje żelazne, miernictwo – budownictwo wodne T.2: Mosty – statyka budowli,  Lwów i Warszawa 1927 - 1928.

 

Compagnie des Chemins de Fer de Paris a Lyon et a la Méditerranée. Assembleé Générale Ordinaire du 27 Avril 1888. Rapport du Conseil D’Administration, Paris 1888 r.

 

Der neue Oberbau der Deutschen Reichsbahn und der Oberbau der Gruppe Preußen von Gustav Wulfert, Breslau 1927.

 

Der neuzeitlichte Waggonbau von Vorberechnung bis zur Inbetriebnahme.Band 6 der Verkehrstechnischen Bücherei, Berlin 1929.

 

Die Jungfraubahn. Herausgegeben von Siegfried Herzog Ingenieur. Mit 52 Abbildungen, Zürich 1904.

 

E1: przepisy sygnalizacji na Polskich Kolejach Państwowych, Warszawa 1970.

 

Księga pamiątkowa na XX – lecie Związku i sprawozdanie Zarządu Głównego na XIII walny zjazd delegatów z działalności Związku w latach 1937 i 1938 / Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1939.

 

Leitfaden für Dampflpkomotivdienst von Leopold Niederstraßer, Leipzig 1941.

 

Les Locomotives au Début du XX Silécle par Édouard Sauvage, Paris 1903.

 

Materjały do reform taryf kolejowych cz. 1: Studja Techniczne, z. 1. Koszty własne przewozów na linjach normalnotorowych Polskich Kolei Państwowych, (oprac.) S. Sztolcman, A. Krzyżanowski, Warszawa 1928.

 

Materjały do reform taryf kolejowych cz. 2: Stuja Ekonomiczne, z 2. Zależność produkcji zbożowej w Polsce od rozwoju i warunków eksploatacji sieci kolejowej, (oprac.) Wieńczysław Krzywicki, Warszawa 1928.

 

Materjały do reform taryf kolejowych cz. 2: Stuja Ekonomiczne, z. 3. Zarys przemysłu Górniczo-Hutniczego i jego dezyderatów odnośnie do taryf Kolejowych, (oprac.) A. Lewandowski, W. Oziębłowski, K. Paszkowski, Warszawa 1928.

 

Mazurek T., Budownictwo kolejowe wg wykładów na Wydziale Inżynierii, Akademicka Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1949.

 

Mezinárodni železnični svazový tariff pŕepravu zboži mezi stanicemi československých železnic Trieste, Fiume, Pola a Rovigno d’Istria. Dli I., Plati od 1 ledna 1938.

 

Mezinárodni železnični svazový tariff pŕepravu zboži mezi stanicemi československých železnic Trieste, Fiume, Pola a Rovigno d’Istria. Dli II., Plati od 1 ledna 1938.

 

Piątkowski Andrzej, Kolej Tylżycko-Wystrucka w latach 1862-1884. Pierwsza prywatna inwestycja kolejowa w Prusach Wschodnich, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2001.

 

Připojek k Mezinárodnimu železničnimu svazovému tariffu dílu II pŕepravu zboži mezi stanicemi československých železnic Trieste, Fiume, Pola a Rovigno d’Istria. Plati od 1 ledna 1938.

 

Protokoły zasiedanij XXIII sowieszczatielnago sjezda inżenierow służby podwiżnago sostawa i tiagi russkich żeleznych dorog sozwannago w Moskrie na 23 nojabria 1901 g., S-Pietierburg 1902.

 

Przepisy o stosunku służbowym i o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” wraz z komentarzem opracowanym staraniem Zarządu Głównego Związku Prawników P.K.P., Warszawa 1954.

 

Rafał Ruta, Maciej Usurski, Królewska Kolej Wschodnia na akwarelach Eduarda Gaertnera z 1851 roku, Biblioteczka Pilska 2, Piła : Maciej Usurski, 2018.

 

Retro…pociągi, parowozy, wagony, skanseny, trasy turystyczne, (oprac.) J. Baranowski, Szczecin: Wyd. Prywatne „ES”, 1993.

 

Rybicki Stanisław, Stan i potrzeby kolejnictwa w Polsce, Kraków 1927.

 

Skibiński S., Tyczenie tras dróg, kolei żelaznych, kanałów spławnych, regulowanych rzek i t. d.: podręcznik dla inżynierów i geometrów, część 1 i 2, Lwów [1921].

 

Städtische Strassenbahn Luzern. Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon 1900.

 

Stochmal Tomasz, Zapomniane linie kolejowe kujawsko-pomorskiego, Toruń: Stotom, 2017.

 

Tarif für die Beförderung von Eli- und Frachtgütern, heft  5, Stückguttarife, Wien 1941.

 

Taryfa towarowa Polskich Kolei Państwowych na obszarach rzeczypospolitej Polskiej i Wolnego Miasta Gdańska (linie normalnotorowe), część I B, zawierająca postanowienia taryfowe, klasyfikację towarów, tabele opłat klas zasadniczych, opłaty dodatkowe. Obowiązuje od dnia 15 lutego 1938 r., Bydgoszcz.

 

Umowa pomiędzy Austrjackiemi Kolejami Związkowemi, Czeskosłowackiemi Kolejami Państwowemi, Polskiemi Kolejami Państwowemi, oraz Kolejami Związku Socjalistycznych Republik Rad o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Austrją i Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w tranzycie przez Czechosłowację i Polskę, Ministerstwo Komunikacji, Warszawa 1928.

 

 

Aktualizacja: październik 2018

 

 

F. Ringhoffer: Smichow: [fabbrica di vagoni tender: officine meccaniche - fonderia di ghisa: fabbrica di caldaie ed apparecchi in metallo, laminato di rime: anno della fondazione 1771], [Czech]: [sn], [2010?], t.1. Wagony odkryte, t. 2. Wagony kryte.

R. Ruta, M. Usurski: Królewska Kolej Wschodnia w akwarelach Eduarda Gaertnera, Piła 2018.

 

Czasopisma:

 

Eisenbahn Magazin

1973- 1983 – 120 egz.

1984 - 10

1985 - 10

1986-1988 - 36

1989 – 11

1990 - 12

1991 - 12

1992 - 5

1993 - 7

1994 - 9

1995-2001- 84

2002-2008 - 84

2009 – 10

2010 - 12

2011-2016 – 72

2017 – 6

Nr spec. – 12

 

Łokotrans: almanach entuziastow żeleznych dorog i żeleznodorożnogo modielizma

2012 nr 10, 2013 nr 1-2, 5, 10-12, 2014 nr 1-2, 4-8, 11-12, 2015 nr 2,7,9,11.

 

Rail. First for News

1991 - 1

1992 - 25

1993 - 25

1994 - 27

1997 - 27

1999 - 6

2000 - 26

2001 – 8

 

 

Schienenverkehr Aktuell

 

1989 – 1 egz.

1998 -  1

1999 – 2

– 128

2016 - 12

 

Schweizer Eisenbahn Revue

 

1979 – 1 egz.

1981 – 1

1983 – 1

1986 – 1993 – 50

1996-1997 – 8

1999 – 3

 

Železničar

 

1990 – 24 egz.

2009 – 41

2010 – 50

2011 – 43

2012 – 25

2013 – 25

2014 – 25

 

 

Rozkłady jazdy;

 

Schweiz Offizielles Kursbuch:

 

31 Mai 1992 – 22 Mai 1993

29 Mai 1988 – 27 Mai 1989

Sommer 1985, 2 Juni -  28 sep. Dienstausgabe 

Sommer 1894, 3 Juni – 29 Sep.

2 Juni 1991 – 30 Mai 1992

29 Mai 1994 – 27 Mai 1995

 

Fahrpläne. Das österreichische Kursbuch:

 

Sommer 2. VI. – 28. IX. 1995

Jahresausgabe 29. V. 88 – 27. V. 89

Jahresausgabe 29. V. 94 – 27. V. 95

 

Horario do trenes II

29 Mayo 1988  / 24 Sept. 1988

25 Sep. 1988 / 27 Mayo 1989

Precios III desde 25 Sep. 1988

Precios III desde 29 Mayo 1988

Informaciones I generals 29 Mayo / 27 Mayo 1989

Agenciatelo Puntos de Venta RENFE IV  29 Mayo 1988 / 27 Mayo 1989

 

Sieciowy Rozkład Jazy Pociągów

ważny od 30.05.1999 - do 27.05.2000 r.

ważny od 28 .05.2000 - do 9. 06. 2001 r.

 

Indicateur spoorboekje

2.06.1985 - 31.05.1986

01.06.1997 – 23.05.1998

 

Koreplan

29.09.85 – 31.05.86

 

Aikataulut Tidtabeller

1.06.1997 – 11.01.1998

 

Vozni Red. Fahrplan/L’Horaire des Trains

1996/1997

 

Grandes Relaciones. Nacionales e Internacionales

Servico del 29 de Septiembre de 1985 al. 31 de Mayo de 1986

 

Hivatalos Menetrend

Érvényes: 1985 Június 2-től 1986 Május 31 – IG

 

Aikataulut Tidtabeller

30.09.-30.11.1984

 

Kursbuch Allgemeines

2 Juni 1991 – 30 Mai 1992

29 Mai 1994 – 27 Mai 1995

Sommer 29 Mai bis 24 Sept. 1983

 

Kursbuch der Deutschen Reichsbahn

1987/88

1988/89

 

Dienstfahrplan. Wengernalp und Jungfraubahn

2 Juni 1996 bis 31 Mai 1997

 

Indicateur officiel Sud –Est et Corse

29 sept. 1895 au 31 mai 1986

 

Indicateur officiel International

29 sept. 1985 – 31 mai 1986

 

Indicateur officiel Renseignements generaux

29 sept. 1985 – 31 mai 1986

 

Indicateur officiel Ouest.

29 sept. 1985 – 31 mai 1986

 

Indicateur officiel Sud-Ouest

29 sept. 1985 – 31 mai 1986

 

Indicateur officiel Est

29 sept. 1985 – 31 mai 1986

 

Indicateur officiel Nord

29 sept. 1985 – 31 mai 1986

 

Norsk Reiseleksikon. Rutebok for Norge

Nr 6. 29 Sept. – 27. Okt. 1985

 

Tidtabellen

1/86, 3 feb.-31 maj 1986

 

Jernbaneruter

08.06.- 27.09.1997

 

Riks Tidtabellen

9 Juni – 17 August 1997

 

Służebnoje raspisanije dwiżenia passażyrskich pojezdow

Biełorusskaja żeleznaja doroga. 24 maja 1998 goda.

 

Służebnoje raspisanije dwiżenia passażyrskich pojezdow

s 27 maja 2007 goda.  Lwowskaja żeleznaja doroga.

Służebnoje raspisanije dwiżenia passażyrskich pojezdow.

Wwiediennoje 29 maja 1988 goda. Jugo-Zapadnaja ordiena Lenina żeleznaja doroga.

 

Aktualizacja: maj 2018

 

20 lat Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej / S. Wermiński, Majdan : Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, 2014

 

Atlas lokomotyw / P.  Terczyński, Poznań : Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, 2004

 

Atlas wąskotorówek / P. Korcz, Poznań : Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, 2006

 

Atłas żeleenych dorog SSSR : passażyrskoje soobszczenije, Moskwa 1986

Broniepojezda 41-go jugo-zapadnoje naprawlenije / A. Kajnaran, Żytomir : Wołyn 2012

Cuda techniki : skarby cywilizacji / tekst: I.Irteński, Warszawa : SBM Sp. z o.o., 2016

 

Die Berlin-Stettiner Eisenbahn / H. Reling, D. Grusenick, E. Morlok, Stuttgart : Transpress-Verlag,1996

 

Die Einheits-Personen und Gepäckwagen der Deutschen Reichsbahn. Bauatren 1921-1931-Regelspur/ J. Deppmeyer, Stuttgart  : Franckh’sche Verlagshandlung,1982

 

Die grossen Eisenbahnlinien Russlands : Moskau-Leningrad / A. B. Rodowski, A. N. Sawoskin, T. P. Gutin, Desertina Verlag,1985

 

Die Güterwagen der DB AG Zahlen, Fakten, Entwicklungen, Fotos. Stand 1998 / S. Carstens, Nurnberg :  MIBA-Verlag,1998

 

Die Reisezugwagen der deutschen Länderbahnen. Band 1: Preußen / E. Konrad, Stuttgart : Franckh’sche Verlagshandlung,1982

 

Doroga na kurorty (oczerka o stroitielstwie i razwitii żeleznodorożnoj wietwi Minieralnyje Wody Kisłowodsk / W. B. Gricenko, 1994

Dwa dni w Bieszczadach / S. Ślechta, Published by Svatopluk Ślechta, 2007

 

Dwa mosty Warszawy : 150 lat mostu Kierbedzia i 100 lat mostu Poniatowskiego / red. G. Waluga, Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa, 2014

Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla książki / red. K. Krzyżanowska, Warszawa : SBP, 2017

 

Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego / red. A. Mierzecka, E. B. Zybert, Warszawa : SBP, 2017

 

Kalendarium rocznic i wydarzeń : ściąga dla bibliotekarzy, nauczycieli i animatorów kultury / oprac. G. Bilska, Warszawa : SBP, 2016

 

Kolej wąskotorowa Przeworsk – Dynów : przewodnik turystyczno-historyczny / A. Bożek, P. S. Szlezynger, Kraków : Clico Sp. Z o.o., 2015

Koleje / red. P. Zalewski, Warszawa : Carta Blanca, 2007

 

Koleje w Polsce : parowozy, wąskotorówki, dworce i muzea / J. Kurowska-Ciechańska, A. Ciechański, Warszawa : Cartra Blanca, 2011

Kolejka leśna w Bieszczadach / S. Wermiński, Majdan : Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.

 

Kolejowe rarytasy w fotografii Jacka Radziewicza – Winnickiego / J.  Radziewicz – Winnicki, Rybnik : Eurosprinter, 2011

 

Konkurs Mazowieckie Zdarzenie Muzealne „Wierzba”, Warszawa : Samorząd Województwa Mazowieckiego, 2017

 

Lasers in the Conservation of Artworks / red. D. Saunders i in., Londyn : Archetype Publications, 2013

 

Leopold Kronenberg : 170 lat drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, Warszawa : Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Lokomotywy - niezapomniane modele : producenci, technologie, projekty / K. Eckert, T. Berndt,  Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal.

 

Lokomotywy na polskich torach / W. Nowak,  Bielsko-Biała : Wyd. Dragon, 2011

 

Lokomotywy w Polsce, [tekst J. Kurowska-Ciechańska, M. Szokalski], Warszawa : Carta Blanca, 2010

 

Lwowskaja żeleznaja doroga : gody, sobytija, ludi / A. G. Gorochowskij, Lwow : Kameniar, 1991

Magistrala węglowa / G. Kotlarz i in., Eurosprinter, Rybnik 2017

 

Mapa schematyczna sieci PKP do urzędowego rozkładu jazdy pociągów – lato 1955, Warszawa : Wyd. Ministerstwo Kolei, 1955

 

Mapa sieci kolejowej PRL, skala 1 : 800 000, Warszawa : Wyd. Ministerstwo Komunikacji 1984

Mazowsze na filmowo : przewodnik turystyczny /  M. Szymański, Warszawa : Woj. Mazowieckie, 2017.

Mechanika ruchu pociągu / A. Langrod, Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1963

 

Ostatnie polskie parowozownie / K. Wiśniewski, Rybnik : Eurosprinter,  2010

 

Parowozy / D. Brodowski, Olsztyn : Agencja Foto – Wydaw. Mazury.

 

Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa, Piaseczno : Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej.

Pociągi 1001 fotografii / red. M. Kącka, I. Otocka,  Ożarów Maz. : Wyd. Olesiejuk, 2010

 

Podręcznik maszynisty lokomotywy jednosystemowej EU11, Wrocław : Adtranz Pafawag, 2001

 

Podstawy ruchu kolejowego / J. Jarocki, Biala Podlaska 2017

Polska : więcej niż niepodległość / W. Olejnik, N. Haładaj, Warszawa : SBM Sp. z o.o., 2018

 

Rol czastnogo priedrinimatielstwa w razwitii żeleznych dorog Rossii. Matieriały konfieriencyi / Moskwa 2004

 

Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego : materiały z konferencji 6 listopada 2017 r. / red. R. Broniek, M, Fudała, D. Leszczyńska, W. Rakiel-Czarnecka, Warszawa : Stacja Muzeum, 2017

 

Rozumienie świata : o warsztatach pracy z książką i czytelnikami / E. Hornowska i in., Warszawa : SBP, 2017

 

Słupskie tramwaje / M. Szymajda, Łódź : Księży Młyn, 2010

 

Stolicznaja magistral Ukrainy / red. P. F. Kriwonos, Kiew 1970

Uzdrowisko Otwock 1938 / oprac. R. Lewandowski, Józefów : Świdermajer 2016

 

Zasady ustroju i działania hamulców kolejowych o sprężonym powietrzu / A. Langrod, Warszawa 1957

 

 

Aktualizacja: styczeń 2018

 

 

Affelt W. J. : Technitas : konteksty dziedzictwa kulturowego techniki, Zabrze 2015

 

Arcysz W. : Porcza i riemontʹ parowoza. Wypusk pierwyj. Porcza i riemontʹ parowoznago kotła, Moskwa 1893

 

Atlas zu dem Handbuch für specielle Eisenbahn – Technik unter Mitwirkung von Fachgenossen / red. E. Heusinger von Waldegg. Band 5, Leipzig 1878

 

Chwiszczuk R. : Wola – sto lat. Spacerem po dzielnicy, Warszawa 2016

 

Ciechański A. : Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce w latach 1881-2010, Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, 2013

 

Das Deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart. Herausgegeben unter Förderung des Preußischen Ministers der öffentlichen Arbeiten […] von einer Anzahl leitender Beamten der deutschen Verkehrsverwaltungen und professoren der technischen Hochschulen. Band 1-2,  Berlin 1911

Haarmann A. : Das Eisenbahn – Geleise. Gesichichtlicher Theil.  Mit 1837 in den text gedruckten holzschnitten. Zweite Hälfte, Leipzig 1891

 

Haarmann A. : Das Eisenbahn – Geleise. Gesichichtlicher Theil.  Mit 1837 in den text gedruckten holzschnitten. Zweite Hälfte, Leipzig 1891

 

Jałowiecki M. : Na skraju imperium i inne wspomnienia, Warszawa 2017

 

Jatkowska G. : Echa dawnej Warszawy : kryminalne opowieści, Warszawa : Skarpa Warszawska 2016

 

Jensen K., Jerczyński M. : Koleją przez Łódź : historia łódzkiej kolei, Łódź : Księży Młyn 2017

 

Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce / red. M. Kapis, D. Keller, Rybnik : Muzeum, 2017

 

Parowozownia Skierniewice : historia i współczesność / tekst M. Jerczyński, Warszawa : Polskie Towarzystwo Miłośników Kolei, 2013

 

Pietrzak K. : Towarowy transport kolejowy w Polsce : konkurencja i konkurencyjność, Szczecin : Akademia Morska 2015

 

Po stokroć Polska (śpiewnik) / Warszawa : Stacja Muzeum, 2017

 

Zalewski I. : Echa dawnej Warszawy : kolejne 100 adresów, Warszawa : Skarpa Warszawska 2016

 

 

Aktualizacja: Październik 2017

 

 

Convention Internationale sur le Transport de Marchandises par Chemins de Fer, 1908

 

Cyclopedia of Applied Electricity vol 8, Chcago 1924

 

Draha Zvolen – Krupina, Praha 1925

 

Engelhardt J. : Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych, Warszawa 2014

 

Etat des Locomotves & Tenders du Reseau Francais, Lille 1899

 

Garbacik R. : Dzieje kolei kocmyrzowskiej 1899 – 2010, Rybnik 2015

 

Garbacik R., Stankiewicz R. : Katastrofy i wypadki kolejowe w Polsce, Rybnik 2016

 

Gifford C. : Samochody, pociągi, okręty, samoloty : leksykon pojazdów, Ożarów Mazowiecki 2016

 

Gzowska A. : Szesnaście żelbetowych kwiatów : dworzec kolejowy w Katowicach, Katowice 2012

 

Kozak B. : Zagnańskie kolejki wąskotorowe, Kielce 2016

 

Koziarski S. : Transport na Śląsku, Opole 2009

 

Liste des lignes de chemis de fer s’applique la Convention internationale sur le transport des marchandises par chemis de fer. Edition du 1 janvier 1914 = Liste der Eisenbahnstrecken auf die das Internationale Ubereinkommen uber den Eisenbahn - Frachtverkehr Anwendung findet. Ausgabe vom 1 Januar 1914

 

Liste des lignes de chemis de fer s’applique la Convention internationale sur le transport des marchandises par chemis de fer. Tableau des modifications survenues au cours des annes 1914 a 1917 a l’edition du 1 janvier 1914 = Zusammenstellung der in den Jahren 1914-1917 eingetretenen Anderungen zur Ausgabe vom 1 Januar 1914

 

Milewski P. : Transsyberyjska : drogą żelazną przez Rosję i dalej (lit. piękna), Kraków 2014

 

Nadolski P., i in. : Węzeł kolejowy Katowice 1846 – 2017, Rybnik 2017

 

Najwer P. : Mgła na torach (opowiadania kolejowe) / Warszawa 2013

 

O połzowani towarnym podwiżnym sostawom na sieti russkich żeleznych dorog jewropiejskoj Rossii / N. Pietrow, Petersburg 1909

 

Otzywy o rabotie nieftianych dwigatielej Towariszczestwa „Alfa - Nobiel”. Spisok ustanowlennych dwigatielej, S.-Petersburg 1913

 

Pokropiński B. : Jędrzejowskie koleje wąskotorowe, Zamość 2012

 

Polska 2017 - mapa kolejowa, 1 : 1000000, Rybnik 2017

 

Położenije o pojezdach po riemontu podwiżnogo sostawa, Moskawa 1919

 

Prowozosposobnost  stancyj / A. von – Wiendrich, S.-Petersburg 1839

 

Przegiętka M. : Komunikacja i polityka : transport kolejowy i drogowy w stosunkach polsko – niemieckich w latach 1918 – 1939, Warszawa 2015

 

Przepisy o doniesieniach i o przeprowadzeniu dochodzeń w sprawach wypadków i ważniejszych wydarzeń kolejowych Nr R.3 , Warszawa 1930

 

Przepisy o pociągach ratunkowych i wagonach ratunkowych pomocniczych Nr M 38, Warszawa 1920

 

Przepisy służbowe dla konduktorów rozdawców, Warszawa 1949

 

Rejonowy rozkład jazdy pociągów - Warszawa. Ważny od 3.IV.1984 do 1.VI.1985

 

Roszak T. : Stanisław Kruszewski inżynier „wiedenki” pionier polskiego kolejnictwa, Warszawa 2017

 

Swiedienija gosudarstwiennago kontrola o żeleznych dorogach za 1904 god / S.- Petersburg 1906

 

The Journey the Fine Art of Traveling by Train / ed. M. Galindo, Berlin 2016

 

Theroux P. : Wielki bazar kolejowy : pociągiem przez Azję (lit. piękna), Wołowiec 2016

 

Walczak D. : Warszawskie tramwaje konne 1866 – 1908, Rybnik 2016Glanert P. i in. : Koleje  elektryczne na Dolnym Śląsku, Rybnik 2015

 

Wardy B. : Kolejarze w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki t. 1 - 2, / Lublin 2010

 

Warszawskie koleje wąskotorowe w świetle materiałów prasowych z lat 1891 – 1929 / P. Ajdacki, A. Ciećwierz, Otwock 2017

 

Withead C. : Kolej podziemna : czarna krew (lit. piękna), Warszawa  2017

 

Wlijanije parowozow bolszoj moszcznosti na riezultaty dwiżenija i na finansowyje riezultaty ekspłoatacy kaziennych dorog / A. A. Pawłowskij, S.-Petersburg 1913

 

Wskazówki dla sprzedawców komisantów Polskiego Towarzystwa Księgarni Kolejowych Ruch SA w Warszawie, Warszawa 1933

 

Zaloga S. J. : Działa kolejowe II Wojny Światowej, Oświęcim 2016

 

Zarzycki P. : 2 Batalion Mostów Kolejowych (Zarys historii wojennej pułków polskich w Kampanii Wrześniowej”, Pruszków

 

 

Aktualizacja: Czerwiec 2017

 

 

Bilans Polskich Kolei Państwowych za rok 1925

 

Bilans przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe na okres operacyjny od 1 kwietnia 1927 R. do dnia 31 marca 1928 R. / Warszawa : Ministerstwo Komunikacji, [1928]

 

Bilans przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe za okres operacyjny od 1 stycznia 1926 R. do dnia 31 marca 1927 R. / [Warszawa : Ministerstwo Komunikacji, 1927?]

 

Bilans przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe za rok gospodarczy 1937 / Warszawa : Ministerstwo Komunikacji [1938]

 

Ceceniowski R. : Gospodarka taborowa, Warszawa 1936

 

Hummel B. : Utrzymanie nawierzchni kolejowej, Warszawa 1948

  

Lucińska A. : Wodociągi kolejowe, wyd. II, Warszawa 1947

             

Luciński A. : Wodociągi kolejowe, Warszawa 1939   

                         

Nowkuński J. : Budowa, stateczność i trwałość podtorza kolejowego, Warszawa 1948

   

Obrąpalski J. : Elektryczne koleje kopalniane, Gliwice 1948  

 

Oczykowski  F. : Obsługa pędni warsztatowych, Warszawa 1938

 

Ogólne zestawienie przewozu towarów na Polskich Kolei Państwowych za rok 1926 (VIII -ma część Rocznika Statystycznego / Warszawa : Ministerstwo Komunikacji  1927

 

Ogólne zestawienie przewozu towarów na Polskich Kolei Państwowych za rok 1927 (VIII -ma część Rocznika Statystycznego / Warszawa : Ministerstwo Komunikacji  1928

P. K. P., 1933

 

Przedsiębiorstwo „Polskie Koleje Państwowe” wykonanie planu finansowo – gospodarczego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1935 R. (Aneks) / Warszawa : Nakładem Ministerstwa Komunikacji 1936

 

Przeździecki F. : Wagony towarowe, Warszawa 1937

 

Sprawozdanie statystyczne Polskich Kolei Państwowych : przewóz towarów na obszarze Wolnego Miasta Gdańska w listopadzie i grudniu 1928 r. = Statistischer Bericht der Polnischen Staatseisenbahnen… / Warszawa, Ministerstwo Komunikacji [1929?]

 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowo – gospodarczego i planu funduszu inwestycyjnego przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” za okres od 1 – go stycznia do 31 – go grudnia 1934 R. zatwierdzonych uchwałami Rady Ministrów z 20 października 1933 r. oraz 28 maja 1934 r., Część 11 : Ministerstwo Komunikacji / Warszawa : nakładem Ministerstwa Komunikacji 1935

 

Strausfogel  I. : Długotrwałe rozłamy elementów taboru kolejowego, Warszawa 1939 + dodatek : pismo z Min. Komunikacji do Naczelnika DOKP Kraków z 20 lipca 1939 r. dotyczące przekazania mu w/w publikacji.

 

Suligowski A. : Produkcya rolna i taryfy kolejowe, Warszawa 1895 

  

Środkowo Europejski Związek Gospodarczy i Polska : studya ekonomiczne / nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N. K. N., Kraków 1916

 

Wesołowski J. : Od wozowni do katedry : hala peronowa w architekturze dworców t. 1 – Historia, konstrukcja, t. 2 – Współczesność, architektura, Łódź 2014

 

Zabłocki M. : Hamulce kolejowe, Warszawa 1936 

 

Zestawienie ogólne przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych za rok 1931 / Ministerstwo Komunikacji. Centralne Biuro Statystyki PrzewozówP. K. P., 1932

 

Zestawienie ogólne przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych za rok 1932 / Ministerstwo Komunikacji. Centralne Biuro Statystyki Przewozów

 

 

Roczniki Statystyczne przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według poszczególnych rodzajów towarów za lata 1924 – 1933 (Spis szczegółowy poniżej).