Lokomotywa parowa Ty43-17

Producent: H. Cegielski Spółka Akcyjna, Poznań

Numer fabryczny i rok produkcji: 1045/1947

Układ osi: 1’E

Prędkość maksymalna: 80 km/h

Nadciśnienie pary w kotle: 1,6 MPa (16 at)

Średnica kół zestawów kołowych: 850/1400 mm

Seria tendra: 32D47

Zapas wody/węgla: 32 m³/ 12 t

Masa w stanie służbowym parowozu wraz z tendrem: 151 000 kg

Długość ze zderzakami: 23 000 mm

 

Wykorzystując pozostawione przez Niemców półfabrykaty w zakładach Schichau w Elblągu, oraz na podstawie niemieckiej dokumentacji, w 1946 r. przystąpiono do montażu w zakładach HCP w Poznaniu parowozów oznaczonych mianem serii Ty43. Odpowiadały one zaprojektowanej w 1943 r. wzmocnionej konstrukcji parowozu wojennego niemieckiej serii 42. Do 1949 r. zbudowano 126 lokomotyw serii Ty43, z których odbiorcą 124 były PKP, a pozostałych dwóch przemysł węglowy. Kilkanaście pierwszych maszyn rozpoczęło służbę w DOKP Wrocław, aczkolwiek wkrótce wraz z pozostałymi parowozami trafiły one na obszar dyrekcji: Lublin, Poznań i Szczecin. Na początku lat 50-tych włączono do serii Ty43 parowozy Ty3 oraz egzemplarze użytkowane dotąd przez przemysł węglowy. Zakończenie eksploatacji tych typowo towarowych lokomotyw, które z konieczności użytkowano w okresie schyłkowym również w ruchu osobowym, nastąpiło na początku dekady lat 90-tych. Lokomotywa ze Stacji Muzeum Ty43-17 zakończyła służbę w Sędziszowie, skreślona z inwentarza PKP 2.07.1982 r.