Lokomotywa parowa Ty42-120

Producent: Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce, Spółka Akcyjna w Chrzanowie (Fablok)

Numer fabryczny i rok produkcji: 1604/1946

Układ osi: 1’E

Prędkość maksymalna: 80 km/h

Nadciśnienie pary w kotle: 1,6 MPa (16 at)

Średnica kół zestawów kołowych: 850/1400 mm

Seria tendra: 32D43  

Zapas wody/węgla: 32 m³/10 t

Masa w stanie służbowym parowozu wraz z tendrem: 145 000 kg

Długość ze zderzakami: 22 975 mm

 

W 1945 r. fabryki lokomotyw w Chrzanowie i Poznaniu podjęły produkcję na potrzeby PKP uproszczonych parowozów wojennych niemieckiej serii 52. Kilkanaście pierwszych lokomotyw wykonano w oznakowaniu niemieckim, zachowując ciągłość numerów inwentarzowych. W latach 1945-46 powstało 150  lokomotyw (67 Fablok i 83 H. Cegielski, Spółka Akcyjna Poznań), dla których zarządzeniem z 4.06.1945 r. wprowadzono oznaczenie serii Ty42. W 1945 r. co najmniej 10 maszyn znalazło się w dyspozycji Centralnego Zarządu Komunikacji Wojskowej Armii Czerwonej. Początkowo serią Ty42 obdzielono wszystkie powołane do istnienia przez PKP dyrekcje okręgowe (za wyjątkiem Szczecina),  a następnie od 1950 r. skoncentrowano ją na przeciąg 25 lat na obszarze DOKP Katowice. Rozwój trakcji spalinowej przyczynił się (od 1976 r.) do zbycia przez Śląską DOKP znacznej liczby parowozów Ty42 na rzecz dyrekcji Dolnośląskiej, Pomorskiej, Zachodniej i Północnej, gdzie były uniwersalnie wykorzystywane wraz z bliźniaczą serią Ty2. Lokomotywa Ty42-120 rozpoczęła służbę w parowozowni Chebzie, zakończyła ją w Olsztynie – skreślona z inwentarza PKP 15.06.1992 r.