Lokomotywa parowa Tr203-451

Producent: Lima Locomotive Works (USA)

Numer fabryczny i rok produkcji: 8739/1945

Układ osi: 1’D

Prędkość maksymalna: 80 km/h, od 1955 r. 65 km/h

Nadciśnienie pary w kotle: 1,58 MPa (16 at), od 1956 r. 1,3 MPa (13 at)

Średnica kół zestawów kołowych: 838,2/1447,8 mm

Seria tendra: 25D203

Zapas wody/węgla: 24,6 m³/ 9,1 t

Masa w stanie służbowym parowozu wraz z tendrem: 132 000 kg

Długość ze zderzakami: 18 600 mm

 

Lokomotywa reprezentuje amerykański typ wojenny S160 Consolidation, budowany w latach 1942-45 w liczbie 2121 egzemplarzy przez wytwórnie: Lima Locomotive Works, American Locomotiwe Company i The Baldwin Locomotive Works. Przygotowany do warunków europejskich projekt przewidywał budowę uniwersalnej lokomotywy, z zachowaniem górnej granicy osiowego obciążenia 16 t, przystosowanej do brytyjskiej skrajni taboru oraz podstawowych prześwitów toru: 1435, 1524 lub 1676 mm. Poczynając od 1942 r. część lokomotyw przewieziono drogą morską do Wielkiej Brytanii, skąd zgodnie z planem inwazji w Normandii  przerzucono je na teren Francji. Do Polski trafiło 75 egzemplarzy tych lokomotyw w ramach dostaw UNRRA i zostało oznaczonych jako seria Tr201 oraz 500 z zakupów demobilowych, które otrzymały oznaczenie Tr203. Parowozy Tr203 były powszechne we wszystkich parowozowniach, pracując w obsłudze pociągów osobowych i towarowych oraz przede wszystkim na manewrach. Kilka maszyn zostało sprzedanych do przemysłu. Wśród nich znalazła się lokomotywa Tr203-451, która rozpoczęła służbę w parowozowni Rybnik, zakończyła ją w Nasielsku. Po skreśleniu z inwentarza PKP (w dniu 7.10.1974 r.) odstąpiono ją ZNTK w Pruszkowie, skąd w kwietniu 1977 r. przekazano do ZNTK Wrocław, gdzie pracowała do września 1982 r.