Lokomotywa parowa Os24-7

Producent: Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce, Spółka Akcyjna w Chrzanowie (Fablok)

Numer fabryczny i rok produkcji: 147/1926

Układ osi: 2’D

Prędkość maksymalna: 90 km/h

Nadciśnienie pary w kotle: 1,4 MPa (14 at)

Średnica kół zestawów kołowych: 1000/1750 mm

Seria tendra: 25D24 (27D24)

Zapas wody/węgla: 25 m³, 7,4 t

Masa w stanie służbowym parowozu wraz z tendrem: 147 000 kg

Długość ze zderzakami: 20 730 mm

 

Egzemplarz pierwszej zbudowanej w odrodzonej Polsce serii parowozów przeznaczonej do ruchu pasażerskiego. Konstrukcja została opracowana w oparciu o dokumentację lokomotywy austriackiej serii 570, zaprojektowanej w 1915 r. przez Maschinen-Fabrik der priv. Österreichisch-ungarischen Staats-Eisenbahn-Gesellschaft, początkowo blisko współpracującej z Fablokiem. W latach 1925-27 zbudowano 60 parowozów serii Os24, które w okresie międzywojennym użytkowano w dyrekcjach: Lwów, Stanisławów, Kraków, Warszawa, Radom i Wilno. Po II wojnie PKP odzyskały zaledwie 15 maszyn tej serii. Przekazane do DOKP Lublin pełniły służbę w parowozowniach Lublin, Rozwadów, Zamość i Chełm do 1970 r. Zachowany parowóz Os24-7 to dawny Os24-39. Podczas wojny początkowo znalazł się w dyspozycji kolei sowieckich, następnie użytkowany przez koleje niemieckie otrzymał oznaczenie 33 215. Na PKP powrócił 20.07.1948 r. rewindykowany  z Austrii, służbę zakończył w Chełmie, skreślony z inwentarza jako ostatni przedstawiciel serii  17.04.1970 r.