Lokomotywa parowa OKa1-1

Producent: Friedrich Krupp AG, Lokomotivfabrik Essen

Numer fabryczny i rok produkcji: 1197/1931

Układ osi: 1A1’

Prędkość maksymalna: 75 km/h

Nadciśnienie pary w kotle: 1,4 MPa (14 at)

Średnica kół zestawów kołowych: 1050/1500/1050 mm

Zapas wody/węgla: 3,3 m³/ 1,7 t

Masa w stanie służbowym: 37 200 kg

Długość ze zderzakami: 9 425 mm

 

W latach 1928-34 koleje łotewskie zakupiły w fabrykach niemieckich oraz zmontowały przy ich udziale we własnych warsztatach łącznie 20 szerokotorowych (1524 mm) parowozów tendrzaków serii Tk. Cechą charakterystyczną konstrukcji była pojedyncza oś napędna. Rozwiązanie tego typu służące obsłudze pociągów pasażerskich złożonych 2-3 wagonów na liniach o lekkim profilu, było alternatywą dla wagonów motorowych. Projekt przewidywał możliwość zamiany zestawów kołowych na dostosowane do prześwitu 1435 mm. Na obszarze PKP w 1945 r. zostały zidentyfikowane dwa łotewskie parowozy serii Tk, które wpisano do inwentarza. Pierwszy z nich otrzymał miano OKa1-1, drugi pozostał pod częściowo zmodyfikowanym dawnym oznaczeniem TKa242. Lokomotywa OKa1-1 prócz krótkiego pobytu w parowozowni Fosowskie (28.05.1950-1.01.1951), należała do parowozowni w Łazach. Zadaniem jej była obsługa pociągu służbowego w obrębie stacji pomiędzy I a V posterunkiem. Pracę tę wykonywała do grudnia 1968 r. Skreślona z inwentarza PKP 22.03.1969 r. trafiła do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.