Kwerendy

Stacja Muzeum to nie tylko sale wystawowe i eksponaty dostępne w skansenie lokomotyw. To także bogate zbiory materiałów archiwalnych. Wśród nich znajdują się unikatowe dokumenty, publikacje, fotografie czy pocztówki. Dysponujemy także szczegółową dokumentacją techniczną taboru kolejowego. Zachęcamy do korzystania z tych materiałów i dokonywania profesjonalnych kwerend archiwalnych.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udostępniania materiałów archiwalnych w Stacji Muzeum.

 

Kontakt:

Dział Inwentarzy

tel. +48 22 620 04 80, wew. 108

e-mail: inwentarze@stacjamuzeum.pl


Do pobrania: