Baza publikacji

Znajduje się tutaj baza publikacji online dotyczących kolejnictwa. 

Po kliknięciu w daną publikację nastęuje przekierowanie do zewnętrznego źródła.

 

 

Historia kolejnictwa:

 

150 lat kolei w Rybniku / red. Bogdan Kolch, Aleksandra Grabiec, Dawid Keller, Rybnik 2017 

(źródło: http://www.muzeum.rybnik.pl/) 

 

Die Ostbahn im Spiegel der Zeit. Eine Reise von Berlin nach Köningsberg = Kolej wschodnia na przestrzeni dziejów. Podróż z Berlina do Królewca / Katalog wystawy Instytutu Historii Stosowanej i wykłady otwierające wystawę Jana Musekmapa i Marcina Przegiętki

(źródło: https://www.kuwi.europa-uni.de)

 

Dzieje Kielc 1864 – 1939 / aut. Jan Pazdur, (kolej s. 17 – 19) 

(źródło: http://dawnekieleckie.pl/)

 

Dzieje kolei w Szklarskiej Porębie 

(źródło: http://www.kwszp.info/)

 

Funkcjonowanie kolei na Południowym Podlasiu w przededniu wojny i jej rola w kampanii wrześniowo – październikowej 1939 roku na przykładzie siedleckiego węzła kolejowego (zarys problematyki) / aut. Rafał Dmowski 

(źródło: https://repozytorium.uph.edu.pl/)

 

Historia pociągów TGV Eurostar – pierwszych międzynarodowych pociągów dużych prędkości / aut. Marek Graff 

(źródło: http://www.szybkiekoleje.org.pl/)

 

Historia węzła Wielbark i okolic 5. Stacje i przystanki na linii Nidzica – Szczytno (w latach 1900 – 1945) / aut. Adam Dąbrowski 

(źródło: https://wielbark.files.wordpress.com/)

 

Jak kolej żelazną z Muszyny do Krynicy doprowadzono, cz 1. / aut. Leszek Zakrzewski 

(źródło: http://www.almanachmuszyny.pl/)

 

Jak kolej żelazną z Muszyny do Krynicy doprowadzono, cz 2: w 100 – lecie otwarcia ruchu na linii / aut. Leszek Zakrzewski

(źródło: http://www.almanachmuszyny.pl/)

 

Kolej atmosferyczna / aut. Sławomir Łotysz

(źródło: https://publikacje.uz.zgora.pl:4451/)

 

Kolej w dolinie Białej Lądeckiej jako niewykorzystany element krajobrazu kulturowego / aut. Aneta Marek, Iwona Tylman, Małgorzata Żochowska

(źródło: http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/)

 

Kolejarze południowego Podlasia w  walkach o niepodległość / aut. Rafał Dmowski

 (źródło: https://repozytorium.uph.edu.pl/)

 

Kolejnictwo polskie / red. Monika Frąckowiak

(źródło: http://redakcja.quixi.pl/)

 

Kolejnictwo w przygotowaniach obronnych Polski w latach 1935 – 1939 / aut. Ireneusz Bujniewicz 

(źródło: http://tetragon.com.pl/)

 

Krótka historia kolei w Warszawie

(źródło: http://www.warszawa1939.pl/)

 

Linia otwocka, w: Andriollówka nr 27, 2011 r.

(źródło: http://www.andriollowka.pl/)

 

Muzeum Kolejowe oraz Muzeum Komunikacji w Warszawie (1928 – 1939) / aut. Zbigniew Tucholski

(źródło: http://www.http://bazhum.muzhp.pl/)

 

Odgałęzienie Nadwiślańskiej Kolei  Żelaznej. Odcinek Rejowiec – Chełm 1877 – 1944 / aut. Zdzisław Kalinowski

(źródło: http://kalinowski.weebly.com/)

 

Pociągiem przez Piotrków i historię / Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 

(źródło: http://www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl/)

 

Podręcznik inżynierski w z zakresie inżynierii lądowej i wodnej, cz. 2 Koleje żelazne / aut. Stefan Bryła, Lwów – Warszawa 1925  

(źródło: http://delibra.bg.polsl.pl/)

 

Przejęcie przez PKP i upaństwowienie kolejki lokalnej Zielona Góra – Szprotawa / aut. Marcin Zarzycki 

(źródło: http://www.ltn.uz.zgora.pl/)

 

Przewodnik: Wilno i koleje żelazne z Wilna do Petersburga oraz granic na Kowno i Warszawę z planem, Widokami Wilna i Mappą kolei żelaznych / wydał A. H. Kirkor, Wilno 1862 

(źródło: http://rcin.org.pl/)

 

Rola kolei na wschód od Warszawy w końcowym okresie II wojny światowej / aut. Rafał Dmowski  

(źródło: https://repozytorium.uph.edu.pl/)

 

Rozwój i regres sieci kolejowej na Pomorzu Środkowym / aut. Eugeniusz Rydz, Piotr Mencel 

(źródło: http://www.spg.apsl.edu.pl/)

 

Rozwój kolei żelaznych na ziemiach polskich w ujęciu historycznym / aut. Magdalena Wilczek-Karczewska 

(źródło: https://ikar.wz.uw.edu.pl/)

 

Rozwój konstrukcji pojazdów trakcyjnych kolei Warszawsko – Wiedeńskiej / aut. Marcin Gola 

(źródło: http://marcingola.cba.pl/)

 

Rozwój sieci kolejowej w Polsce / aut. Teofil Lijewski, w: Dokumentacja Geograficzna nr 5, Warszawa 1959 

(źródło: http://rcin.org.pl/)

 

Ruch wagonów węglowych na drogach żelaznych Warsz. - Wied. i I. - Dąbrowskiej w : Przegląd Techniczny : tygodnik poświęcony sprawom techniki i przemysłu nr 16, 1898 r. 

(źródło: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/)

 

Stacja Muszyna 1936 – 1967. Fragment starej kroniki / aut. Tadeusz Kuraś

(źródło: http://www.almanachmuszyny.pl/)

 

Statystyka parowozów w Rosyi w : Przegląd Techniczny : tygodnik poświęcony sprawom techniki i przemysłu nr 16, 1898 r. 

(źródło: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/)

 

Towarzystwo Akcyjne Kolei Lokalnej Muszyna – Krynica / aut. Leszek Koziorowski 

(źródło: http://www.almanachmuszyny.pl/)

 

Wydawnictwa prasowe Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych 1919 – 1960 / aut. Janusz Jarosiński 

(źródło: http://bazhum.muzhp.pl/)

 

Z dziejów kolejnictwa na Śląsku: w 70 – lecie otwarcia linii kolejowej Rybnik – Żory - Pszczyna / aut. Jan Delowicz, Żory 2008 

(źródło: http://mbpzory.pl/)

 

Z dziejów stacji kolejowej i węzła w Gliwicach / aut. Przemysław Nadolski

 (źródło: http://www.muzeum.gliwice.pl/)

 

Z dziejów Wschodniopruskiej Kolei Południowej: magistrala zbożowa Pilawa – Królewiec -Prostki w latach 1863 – 1903 / aut. Andrzej Piątkowski

(źródło: http://bazhum.muzhp.pl/)

 

Zapomniane linie kolejowe w województwie wałbrzyskim / Andrzej Scheer 

(źródło: http://www.kolej.one.pl/)

 

Zarys dziejów kolei w Wadowicach / aut. Andrzej Nowakowski 

(źródło: http://bazhum.muzhp.pl/)

 

Zarys historii kolei w Mińsku Mazowieckim w latach 1866 – 1941 / aut. Rafał Dmowski 

(źródło: https://repozytorium.uph.edu.pl/)

 

 

Drogi żelazne:

 

Budowa kolei żelaznych : połączenia torów, cz 1. Obrachowanie połączeń torów / aut. Karol Skibiński, Lwów 1897

(źródło: http://www.dbc.wroc.pl/)

 

Historia i dzień dzisiejszy trakcji elektrycznej / aut. Tadeusz Glinka 

(źródło: http://www.komel.katowice.pl/)

 

Kolej Gór Izerskich: Indrichovice -  Pobiedna – Mirsk, Mirsk – Świeradów Zdrój, Mirsk - Gryfów/ aut. Artur Kotlarek 

(źródło: http://swieradowzdroj.pl/)

 

Mosty kolejowe : wprowadzenie (prezentacja) / aut. Mieszko Kużawa

(źródło: http://zm.pwr.wroc.pl/)

 

O historii mostu Fordońskiego w Bydgoszczy, cz.1: najdłuższy most ówczesnych Niemiec i pierwszy ze stali zlewnej / aut. Adam Podhorecki, Justyna Sobczak-Piątka, Anna Podhorecka

(źródło: http://www.nbi.com.pl/)

 

Obiekty tunelowe na trasach galicyjskich kolei żelaznych / aut. Wojciech Preidl

(źródło: http://journals.bg.agh.edu.pl/)

 

Opis drogi żelaznej Iwangrodzko – Dąbrowskiej / zebrał i wydał Stanisław Senicki, Warszawa 1885

(źródło: http://rcin.org.pl/)

 

Paraboliczny wiadukt sklepiony Drogi Żelaznej Warszawsko - Kaliskiej przy ulicy Armatniej w Warszawie – jedna z dwóch najstarszych na terenie Warszawa budowli inżynieryjnych o konstrukcji betonowej / aut. Zbigniew Tucholski

(źródło: http://www.nid.pl/)

 

Poczta na drogach żelaznych Królestwa Polskiego 1869 – 1915 / Jerzy Jakubik 

(źródło: http://www.pzfpoznan.pl/)

 

Rozwój dróg żelaznych a potrzeba kształcenia pracowników kolejowych / Mirosław Szczygieł 

(źródło: http://bazhum.muzhp.pl/)

 

Seikan – najdłuższy tunel na świecie / aut. Zygmunt Rowicki

(źródło: http://matrix.ur.krakow.pl/)

 

Systematyka kujawsko – pomorskich kolejowych wież ciśnień / aut. Piotr Brzeziński 

(źródło: http://yadda.icm.edu.pl/)

 

Telegraf elektromagnetyczny na drodze żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej w Częstochowie i okolicy do 1864 roku / aut. Aleksander Gąsiorski 

(źródło: http://yadda.icm.edu.pl/)

 

Przeprawy przez cieśniny Bosfor i Beringa – brakujące ogniwa światowych kolejowych korytarzy transportowych / aut. Alina Lipińska – Słota 

(źródło: http://www.problemykolejnictwa.pl/)

 

 

Stacje kolejowe:

 

Architektura dworców Karola Ludwika w Galicji w latach 1855 – 1910 / aut. Marta Rymar 

(źródło: http://kpbc.umk.pl/)

 

Baza funkcjonalna dworców kolejowych w konurbacji katowickiej / aut. Marek Mróz

(źródło: http://www.wnoz.us.edu.pl/)

 

Ceglana architektura stacji kolejowych województwa lubuskiego / aut. Paweł Kochański

(źródło: http://www.ltn.uz.zgora.pl/)

 

Dworce i przystanki kolejowe a miejskie przestrzenie publiczne / aut. Daniel Ogrodnik

(źródło: http://delibra.bg.polsl.pl/)

 

Dworce we współczesnym transporcie kolejowym / aut. Janusz Poliński

(źródło: http://www.ikolej.pl/)

 

Dworzec kolejowy jako element przestrzeni wymiany w dużych miastach europejskich / aut. Piotr Kosmowski 

(źródło: http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl)

 

Dworzec kolejowy na Radloku / aut. L. A. Hajduk

(źródło: http://www.miasteczko-slaskie.pl/)

 

Modernistyczne wiaty i przystanki kolejowe Warszawskiego Węzła Kolejowego: o konieczności ochrony konserwatorskiej / aut. Andrzej Skalimowski, Zbigniew Tucholski

(źródło: http://www.nid.pl/)

 

Modernizm w architekturze dworców kolejowych początku lat trzydziestych XX wieku. Linia kolejowa ze Starych Bielic do Skwierzyny / aut. Joanna Lorenc 

(źródło: http://www.gdynia.pl/)

 

Potencjał turystyczny wybranych dworców kolejowych w Polsce / aut. Katarzyna Pukowiec, Wojciech Kurda 

(źródło: https://www.researchgate.net/)

 

Problemy rewitalizacji dworców i obiektów komunikacji kolejowej / aut. Agnieszka Jaszczak, Magdalena Witkowska, Sosnowiec 2013 

(źródło: http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/)

 

Przekształcenie zabytkowych dworców i terenów kolejowych w struktury wielofunkcyjne / aut. Katarzyna Foljanty

(źródło: http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/)

 

Stacja Wien Hauptbanhof jako czynnik rozwoju przestrzennego i funkcjonalnego Wiednia / aut. Jakub Taczanowski

(źródło: http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/)

 

 

Kolej wąskotorowa:

 

Dzieje Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej 1922 – 1984

(źródło: http://nadbzura.pl/)

 

Kolej wąskotorowa w Białej Podlaskiej: zarys historii / aut. Rafał Dmowski

(źródło: https://repozytorium.uph.edu.pl/)

 

Koleje wąskotorowe w układach lokalnych / Jakub Majewski

(źródło: http://www.studreg.uw.edu.pl/)

 

Nadwiślańska kolejka wąskotorowa, w: Opolska Gazeta Powiatowa nr 4/2011

(źródło: http://www.nadwislanskakolejka.pl)

 

Śmigielska Kolej Wąskotorowa jako element tożsamości kulturowej Śmigla i okolic / aut. Emilian Prałat

(źródło: http://epralat.edu.pl/)

 

Średzka kolej powiatowa: 114 lat wąskotorowego szlaku 

(źródło: http://www.srodawlkp.org/)

 

Tabor:

 

Parowóz pośpieszny serii Pm36

(źródło: http://sedina.pl//)

 

 

Pociągi pancerne:

 

Analiza ilości uzbrojenia wojsk pancernych Wojska Polskiego 1939 na tle armii ZSRR, III Rzeszy i  Francji / aut. Krzysztof Miller, w: Biuletyn DSW.org.pl, nr 1/2008, s. 2 - 19

(źródło: http://www.martola.com.pl/)

 

Dokumenty R – rozkazy dzienne / Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego 

(źródło: http://www.pism.co.uk/)

 

Orły na hełmach załogi pociągu pancernego „Śmiały” / aut. Tomasz Zawistowski

(źródło: http://polska1918-89.pl/)

 

Pociąg pancerny „Hallerczyk” / Towarzystwo Przyjaciół Czechowic – Dziedzic

(źródło: http://www.czechowice-dziedzice.pl/)

 

Pociągi pancerne /aut. S. C. Szarow,  z ros. streścił T. Frasunkiewicz, Warszawa 1929

(źródło: http://docer.pl/)

 

Pociągi pancerne w wojsku polskim 1918 – 1945 / aut. Tomasz Barasabowicz, Paweł Fedorow

(źródło: http://download.gbbkolejka.pl/)

 

Powstania Śląskie i plebiscyt. Obszary i osiedle Marcel / oprac. Paweł Gleńsk

(źródło: http://www.zabrze-aplus.pl/)

 

Udział rosyjskiego pociągu pancernego w operacji łódzkiej – w: Bitewnik Łódzki 1914, s. 4

(źródło: http://www.lodz.ap.gov.pl/)

 

Wojenna kolej żelazna - w: Bitewnik Łódzki 1914, s. 4

(źródło: http://www.lodz.ap.gov.pl/)

 

 

Ruch kolejowy:

 

Radiołączność kolejowa w Polsce – historia i przyszłość / aut. Michał Jakubowski

(źródło: http://radiotech.pl/)

 

 

Koleje linowe, górskie i napowietrzne:

 

Górskie koleje linowe / aut. Borys Lange, w:  Architektura i Budownictwo 1939, nr 4/5, s. 30 -37

(źródło: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/)

 

Kolej górska w Krynicy – w 70 lecie kolei górskiej na górę Parkową / aut. Leszek Zakrzewski

(źródło: http://www.almanachmuszyny.pl/)

 

Kolej linowa na Kasprowy Wierch – dzieło sztuki użytkowej / aut. Jarosław Cisłak

(źródło: http://www.arcadiapress.pl/)

 

Napowietrzne koleje linowe – zarys historyczny i współczesne rozwiązania techniczne / aut. Marta Knawa – Hawryszków

 (źródło: http://yadda.icm.edu.pl/)

 

Nowe inwestycje turystyczne w Polsce / aut. Stanisław Marzyński, w: Architektura i Budownictwo 1939, nr 4/5, s. 8 - 30 (koleje linowe, kolejka na Gubałówkę)

 (źródło: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/)

 

Zagadnienia inwestycji turystycznych w Polsce / aut. Zygmunt Filipowicz, w: Architektura i Budownictwo 1939, nr 4/5, s. 1 - 8 (koleje linowe)

 (źródło: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/)

 

 

Kolejowe kluby sportowe:

 

60 – lecie Wrocławskiego Klubu Szermierczego Kolejarz / aut. (brak) 

 (źródło: http://www.mat-fencing.com/)

 

Kolejowy Klub Wodny 1929 Kraków / aut. (brak) 

 (źródło: http://www.kkw29.pl/)

 

 

Biografie pracowników kolejnictwa:

 

Biogramy niektórych polskich inżynierów kolejowych działających  w II Rzeczpospolitej / aut. Andrzej Jarominiak

(źródło: http://www.problemykolejnictwa.pl/)

 

Janusz Jankowski (1889 – 1971) / aut. Jerzy Kubiatowski

(źródło: http://bazhum.muzhp.pl/)

 

 

Kolej współczesna:

 

Po kolei: miejsca, wyzwania, inspiracje / red. Marcin Feltynowski i in. 

(źródło: http://spatium.uni.lodz.pl/)

 

Zabytkowy krajobraz obszarów komunikacji kolejowej. Z zagadnień ochrony i konserwacji /aut. Robert Kola 

(źródło: http://www.nid.pl/)

 

Znaczenie transportu kolejowego w dostępności komunikacyjnej miast sudeckich / Jacek Potocki

(źródło: http://www.wneiz.pl/)

 

 

Kolej w literaturze i sztuce:

 

Kolej w polskiej literaturze: wstępna inwentaryzacja / Wojciech Tomasik

(źródło: http://bazhum.muzhp.pl/)

 

Kolej: ogólnopolski konkurs satyryczny, Żyrardów 2015 

(źródło: https://www.zyrardow.pl/)

 

Koleje nowoczesności / aut. Jerzy Franczak

(źródło: http://rcin.org.pl/)

 

Wystawa „Dziedzictwo kolei w Lesznie 1856 – 2016” / oprac. Miron Urbaniak

(źródło: http://rcin.org.pl/)

 

Pociąg wypluł z siebie ludzką zawartość. Rzecz o depatrianckiej podróży traumatycznej na przykładzie polskiej literatury osadniczej / aut. Kamila Gieba

(źródło: http://www.slupskie-prace-filologiczne.apsl.edu.pl/)

 

 

Kolej w turystyce:

 

Ilustrowany przewodnik kolejowy : Polska  część południowo – zachodnia / aut. Mieczysław Orłowicz, Warszawa 1926

(źródło: http://dlibra.umcs.lublin.pl/)

 

Koleje wąskotorowe w Polsce jako atrakcje turystyczne / Paweł Różycki, Daniel Strzelczyk

(źródło: http://www.swpr.edu.pl/)

 

Studium wykonalności w zakresie możliwości wykorzystania kolejki wąskotorowej jako atrakcji turystycznej / oprac. Paweł Szarek

(źródło: http://www.kujawiaki.pl/)

 

Szlakiem po nasypie kolejki wąskotorowej : przewodnik rowerowy

(źródło: http://parseta.org.pl/)

 

Turystyka kolejowa w Wielkopolsce : koncepcja produktu turystycznego / Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań 2008

(źródło: http://dlibra.umcs.lublin.pl/)

 

 

Słowniki:

 

Słowniczek kolejowy: zestawiony na podstawie wyrażeń podanych przez inżynierów kolejowych / aut. inż. Karol Stadtmüller, Kraków 1919

(źródło: http://bc.pollub.pl/)

 

 

Akty prawne:

 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” / Dz. U. 1926, nr 97, poz. 568

(źródło: http://isap.sejm.gov.pl/)

 

Wszystkie akty prawne dotyczące kolejnictwa opublikowane w Dziennikach Ustaw od roku 1919 do dnia dzisiejszego

(źródło: http://isap.sejm.gov.pl/)

 

 

Mapy kolejowe:

 

Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 – 1939

(źródło: http://polski.mapywig.org/)

 

Ogólnopolska Baza Kolejowa – zbiór map kolejowych

(źródło: https://www.bazakolejowa.pl/)

 

Mapa kolei wschodniopruskich 

(źródło: http://www.starejuchy.pl/)

 

 

Czasopisma:

 

Czasopismo Inżynier Kolejowy: miesięcznik poświęcony sprawom kolejowym i komunikacji za lata 1924 – 1939, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

(źródło: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/)

 

Spotkania z Zabytkami (dostępne egz. archiwalne 2010 – 2015)

(źródło: http://www.spotkania-z-zabytkami.pl/)

 

Stolica : Warszawski Tygodnik Ilustrowany (dostępne egz. archiwalne 1946 – 1989)

(źródło: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/)