90 lat muzealnictwa kolejowego

 

 

18 lutego 90 lat temu rozpoczęła się historia muzealnictwa kolejowego w Polsce.

 

 

Pierwszą siedzibą muzeum było zachodnie skrzydło warszawskiego Dworca Głównego (Dworzec Wiedeński u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Alei 3 Maja - dziś Alei Jerozolimskich). Muzeum uroczyście otworzył inż. Paweł Romocki, ówczesny minister komunikacji, a biskup polowy Wojska Polskiego ks. Stanisław Gall dokonał jego poświęcenia. Nowa kolejowa placówka miała służyć popularyzowaniu dorobku polskiego kolejnictwa i nowoczesnej techniki. Pierwszą ekspozycję przygotowali lwowscy kolejarze, a jej łączna powierzchnia liczyła ok. 350 m2. W kolekcji pokazano ok. 800 eksponatów i 200 zdjęć.

 

 

Na poniższych fotografiach prezentujemy Dworzec Wiedeński z dwóch stron oraz fragment pierwszej ekspozycji, która usytuowana była w lewym skrzydle owego dworca.