Nowości w zbiorach Biblioteki

Aktulizacja: styczeń 2018

 

 

Affelt W. J. : Technitas : konteksty dziedzictwa kulturowego techniki, Zabrze 2015

 

Arcysz W. : Porcza i riemontʹ parowoza. Wypusk pierwyj. Porcza i riemontʹ parowoznago kotła, Moskwa 1893

 

Atlas zu dem Handbuch für specielle Eisenbahn – Technik unter Mitwirkung von Fachgenossen / red. E. Heusinger von Waldegg. Band 5, Leipzig 1878

 

Chwiszczuk R. : Wola – sto lat. Spacerem po dzielnicy, Warszawa 2016

 

Ciechański A. : Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce w latach 1881-2010, Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, 2013

 

Das Deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart. Herausgegeben unter Förderung des Preußischen Ministers der öffentlichen Arbeiten […] von einer Anzahl leitender Beamten der deutschen Verkehrsverwaltungen und professoren der technischen Hochschulen. Band 1-2,  Berlin 1911

Haarmann A. : Das Eisenbahn – Geleise. Gesichichtlicher Theil.  Mit 1837 in den text gedruckten holzschnitten. Zweite Hälfte, Leipzig 1891

 

Haarmann A. : Das Eisenbahn – Geleise. Gesichichtlicher Theil.  Mit 1837 in den text gedruckten holzschnitten. Zweite Hälfte, Leipzig 1891

 

Jałowiecki M. : Na skraju imperium i inne wspomnienia, Warszawa 2017

 

Jatkowska G. : Echa dawnej Warszawy : kryminalne opowieści, Warszawa : Skarpa Warszawska 2016

 

Jensen K., Jerczyński M. : Koleją przez Łódź : historia łódzkiej kolei, Łódź : Księży Młyn 2017

 

Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce / red. M. Kapis, D. Keller, Rybnik : Muzeum, 2017

 

Parowozownia Skierniewice : historia i współczesność / tekst M. Jerczyński, Warszawa : Polskie Towarzystwo Miłośników Kolei, 2013

 

Pietrzak K. : Towarowy transport kolejowy w Polsce : konkurencja i konkurencyjność, Szczecin : Akademia Morska 2015

 

Po stokroć Polska (śpiewnik) / Warszawa : Stacja Muzeum, 2017

 

Zalewski I. : Echa dawnej Warszawy : kolejne 100 adresów, Warszawa : Skarpa Warszawska 2016

 

 

Aktualizacja: Październik 2017

 

 

Convention Internationale sur le Transport de Marchandises par Chemins de Fer, 1908

 

Cyclopedia of Applied Electricity vol 8, Chcago 1924

 

Draha Zvolen – Krupina, Praha 1925

 

Engelhardt J. : Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych, Warszawa 2014

 

Etat des Locomotves & Tenders du Reseau Francais, Lille 1899

 

Garbacik R. : Dzieje kolei kocmyrzowskiej 1899 – 2010, Rybnik 2015

 

Garbacik R., Stankiewicz R. : Katastrofy i wypadki kolejowe w Polsce, Rybnik 2016

 

Gifford C. : Samochody, pociągi, okręty, samoloty : leksykon pojazdów, Ożarów Mazowiecki 2016

 

Gzowska A. : Szesnaście żelbetowych kwiatów : dworzec kolejowy w Katowicach, Katowice 2012

 

Kozak B. : Zagnańskie kolejki wąskotorowe, Kielce 2016

 

Koziarski S. : Transport na Śląsku, Opole 2009

 

Liste des lignes de chemis de fer s’applique la Convention internationale sur le transport des marchandises par chemis de fer. Edition du 1 janvier 1914 = Liste der Eisenbahnstrecken auf die das Internationale Ubereinkommen uber den Eisenbahn - Frachtverkehr Anwendung findet. Ausgabe vom 1 Januar 1914

 

Liste des lignes de chemis de fer s’applique la Convention internationale sur le transport des marchandises par chemis de fer. Tableau des modifications survenues au cours des annes 1914 a 1917 a l’edition du 1 janvier 1914 = Zusammenstellung der in den Jahren 1914-1917 eingetretenen Anderungen zur Ausgabe vom 1 Januar 1914

 

Milewski P. : Transsyberyjska : drogą żelazną przez Rosję i dalej (lit. piękna), Kraków 2014

 

Nadolski P., i in. : Węzeł kolejowy Katowice 1846 – 2017, Rybnik 2017

 

Najwer P. : Mgła na torach (opowiadania kolejowe) / Warszawa 2013

 

O połzowani towarnym podwiżnym sostawom na sieti russkich żeleznych dorog jewropiejskoj Rossii / N. Pietrow, Petersburg 1909

 

Otzywy o rabotie nieftianych dwigatielej Towariszczestwa „Alfa - Nobiel”. Spisok ustanowlennych dwigatielej, S.-Petersburg 1913

 

Pokropiński B. : Jędrzejowskie koleje wąskotorowe, Zamość 2012

 

Polska 2017 - mapa kolejowa, 1 : 1000000, Rybnik 2017

 

Położenije o pojezdach po riemontu podwiżnogo sostawa, Moskawa 1919

 

Prowozosposobnost  stancyj / A. von – Wiendrich, S.-Petersburg 1839

 

Przegiętka M. : Komunikacja i polityka : transport kolejowy i drogowy w stosunkach polsko – niemieckich w latach 1918 – 1939, Warszawa 2015

 

Przepisy o doniesieniach i o przeprowadzeniu dochodzeń w sprawach wypadków i ważniejszych wydarzeń kolejowych Nr R.3 , Warszawa 1930

 

Przepisy o pociągach ratunkowych i wagonach ratunkowych pomocniczych Nr M 38, Warszawa 1920

 

Przepisy służbowe dla konduktorów rozdawców, Warszawa 1949

 

Rejonowy rozkład jazdy pociągów - Warszawa. Ważny od 3.IV.1984 do 1.VI.1985

 

Roszak T. : Stanisław Kruszewski inżynier „wiedenki” pionier polskiego kolejnictwa, Warszawa 2017

 

Swiedienija gosudarstwiennago kontrola o żeleznych dorogach za 1904 god / S.- Petersburg 1906

 

The Journey the Fine Art of Traveling by Train / ed. M. Galindo, Berlin 2016

 

Theroux P. : Wielki bazar kolejowy : pociągiem przez Azję (lit. piękna), Wołowiec 2016

 

Walczak D. : Warszawskie tramwaje konne 1866 – 1908, Rybnik 2016Glanert P. i in. : Koleje  elektryczne na Dolnym Śląsku, Rybnik 2015

 

Wardy B. : Kolejarze w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki t. 1 - 2, / Lublin 2010

 

Warszawskie koleje wąskotorowe w świetle materiałów prasowych z lat 1891 – 1929 / P. Ajdacki, A. Ciećwierz, Otwock 2017

 

Withead C. : Kolej podziemna : czarna krew (lit. piękna), Warszawa  2017

 

Wlijanije parowozow bolszoj moszcznosti na riezultaty dwiżenija i na finansowyje riezultaty ekspłoatacy kaziennych dorog / A. A. Pawłowskij, S.-Petersburg 1913

 

Wskazówki dla sprzedawców komisantów Polskiego Towarzystwa Księgarni Kolejowych Ruch SA w Warszawie, Warszawa 1933

 

Zaloga S. J. : Działa kolejowe II Wojny Światowej, Oświęcim 2016

 

Zarzycki P. : 2 Batalion Mostów Kolejowych (Zarys historii wojennej pułków polskich w Kampanii Wrześniowej”, Pruszków

 

 

Aktualizacja: Czerwiec 2017

 

 

Bilans Polskich Kolei Państwowych za rok 1925

 

Bilans przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe na okres operacyjny od 1 kwietnia 1927 R. do dnia 31 marca 1928 R. / Warszawa : Ministerstwo Komunikacji, [1928]

 

Bilans przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe za okres operacyjny od 1 stycznia 1926 R. do dnia 31 marca 1927 R. / [Warszawa : Ministerstwo Komunikacji, 1927?]

 

Bilans przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe za rok gospodarczy 1937 / Warszawa : Ministerstwo Komunikacji [1938]

 

Ceceniowski R. : Gospodarka taborowa, Warszawa 1936

 

Hummel B. : Utrzymanie nawierzchni kolejowej, Warszawa 1948

  

Lucińska A. : Wodociągi kolejowe, wyd. II, Warszawa 1947

             

Luciński A. : Wodociągi kolejowe, Warszawa 1939   

                         

Nowkuński J. : Budowa, stateczność i trwałość podtorza kolejowego, Warszawa 1948

   

Obrąpalski J. : Elektryczne koleje kopalniane, Gliwice 1948  

 

Oczykowski  F. : Obsługa pędni warsztatowych, Warszawa 1938

 

Ogólne zestawienie przewozu towarów na Polskich Kolei Państwowych za rok 1926 (VIII -ma część Rocznika Statystycznego / Warszawa : Ministerstwo Komunikacji  1927

 

Ogólne zestawienie przewozu towarów na Polskich Kolei Państwowych za rok 1927 (VIII -ma część Rocznika Statystycznego / Warszawa : Ministerstwo Komunikacji  1928

P. K. P., 1933

 

Przedsiębiorstwo „Polskie Koleje Państwowe” wykonanie planu finansowo – gospodarczego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1935 R. (Aneks) / Warszawa : Nakładem Ministerstwa Komunikacji 1936

 

Przeździecki F. : Wagony towarowe, Warszawa 1937

 

Sprawozdanie statystyczne Polskich Kolei Państwowych : przewóz towarów na obszarze Wolnego Miasta Gdańska w listopadzie i grudniu 1928 r. = Statistischer Bericht der Polnischen Staatseisenbahnen… / Warszawa, Ministerstwo Komunikacji [1929?]

 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowo – gospodarczego i planu funduszu inwestycyjnego przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” za okres od 1 – go stycznia do 31 – go grudnia 1934 R. zatwierdzonych uchwałami Rady Ministrów z 20 października 1933 r. oraz 28 maja 1934 r., Część 11 : Ministerstwo Komunikacji / Warszawa : nakładem Ministerstwa Komunikacji 1935

 

Strausfogel  I. : Długotrwałe rozłamy elementów taboru kolejowego, Warszawa 1939 + dodatek : pismo z Min. Komunikacji do Naczelnika DOKP Kraków z 20 lipca 1939 r. dotyczące przekazania mu w/w publikacji.

 

Suligowski A. : Produkcya rolna i taryfy kolejowe, Warszawa 1895 

  

Środkowo Europejski Związek Gospodarczy i Polska : studya ekonomiczne / nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N. K. N., Kraków 1916

 

Wesołowski J. : Od wozowni do katedry : hala peronowa w architekturze dworców t. 1 – Historia, konstrukcja, t. 2 – Współczesność, architektura, Łódź 2014

 

Zabłocki M. : Hamulce kolejowe, Warszawa 1936 

 

Zestawienie ogólne przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych za rok 1931 / Ministerstwo Komunikacji. Centralne Biuro Statystyki PrzewozówP. K. P., 1932

 

Zestawienie ogólne przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych za rok 1932 / Ministerstwo Komunikacji. Centralne Biuro Statystyki Przewozów

 

 

Roczniki Statystyczne przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według poszczególnych rodzajów towarów za lata 1924 – 1933 (Spis szczegółowy poniżej).