Edukacja

 

Edukacja w Stacji Muzeum proponuje bogatą tematycznie ofertę dostosowaną do potrzeb różnych grup odbiorców. Poprzez lekcje muzealne, warsztaty, spotkania tematyczne, a także imprezy plenerowe propaguje wiedzę na temat kolejnictwa w Polsce i na świecie.

 

Lekcje muzealne, które znajdują się w ofercie edukacyjnej Stacji Muzeum w Warszawie są dostosowane do odbioru przez osoby z niepełnosprawnością.